كل هوادارات تراكتور در برنامه نود 190 هزار نفر!!!؟ هوادارانی كه از آقای شفق سوال دارند یك میلیون و دویست هزار نفر؟؟؟بدون شك هوادران تراكتورسازی بزرگترین پدیده لیگ نهم بوده و هیچ كس نمی تواند حضور آین هوادران را در ورزشگاههای داخل و خارج از خانه كتمان نماید.

اما مدتی پیش در برنامه به اصطلاح پربیننده 90 و در مسابقه sms فقط 190 هزار نفر بعنوان هوادار به تراكتور رای دادند كه حرف و حدیثهای زیادی در پی داشت و صداقت این برنامه را زیر سوال برد.وی روز جمعه و در برنامه« ورزش از نگاه دو» كه مدیرعامل محترم باشگاه هم در برنامه حضور داشت اعلام شد هر كس در خصوص باشگاه سوال دارد سوال خود را از طریق سامانه 30000220 به برنامه ورزش از نگاه دو ارسال نماید این درحالی بود كه بیش ازیك میلیون دویست هزار نفر از هوادران كه فقط سوال داشتند به برنامه پیامك فرستادند « فقط آندسته از هوادرانی كه سوال داشتند» و مجری در اواسط برنامه از هوادران تراكتورخواست تا دیگر sms نفرستند همچنین بدلیل ارسال ایمیلهای فراوان و تماسهای تلفنی بسیار زیاد به غیر از ارسال پیامك برنامه توان دسته بندی آنها را ندارد.

اكنون این سوال نه تنها در ذهن هوادران تراكتور، بلكه در اذهان كل مردم ایران ایجاد می شود كه چگونه جمع هوادران تراكتور به دویست هزار نفر نمی رسد ولی از این هوادران یك میلیون دویست هزار نفر فقط برای پاسخ به سوال خود به برنامه خوب آقای كوثری sms می فرستند.متن كامل در ادامه مطلب....

كل هوادارات تراكتور در برنامه نود 190 هزار نفر!!!؟ هوادارانی كه از آقای شفق سوال دارند یك میلیون و دویست هزار نفر؟؟؟

بدون شك هوادران تراكتورسازی بزرگترین پدیده لیگ نهم بوده و هیچ كس نمی تواند حضور آین هوادران را در ورزشگاههای داخل و خارج از خانه كتمان نماید.

اما مدتی پیش در برنامه به اصطلاح پربیننده 90 و در مسابقه sms فقط 190 هزار نفر بعنوان هوادار به تراكتور رای دادند كه حرف و حدیثهای زیادی در پی داشت و صداقت این برنامه را زیر سوال برد.وی روز جمعه و در برنامه« ورزش از نگاه دو» كه مدیرعامل محترم باشگاه هم در برنامه حضور داشت اعلام شد هر كس در خصوص باشگاه سوال دارد سوال خود را از طریق سامانه 30000220 به برنامه ورزش از نگاه دو ارسال نماید این درحالی بود كه بیش ازیك میلیون دویست هزار نفر از هوادران كه فقط سوال داشتند به برنامه پیامك فرستادند « فقط آندسته از هوادرانی كه سوال داشتند» و مجری در اواسط برنامه از هوادران تراكتورخواست تا دیگر sms نفرستند همچنین بدلیل ارسال ایمیلهای فراوان و تماسهای تلفنی بسیار زیاد به غیر از ارسال پیامك برنامه توان دسته بندی آنها را ندارد.

اكنون این سوال نه تنها در ذهن هوادران تراكتور، بلكه در اذهان كل مردم ایران ایجاد می شود كه چگونه جمع هوادران تراكتور به دویست هزار نفر نمی رسد ولی از این هوادران یك میلیون دویست هزار نفر فقط برای پاسخ به سوال خود به برنامه خوب آقای كوثری sms می فرستند.

حال مشخص می شود كه كدام یك از برنامه ها بی طرف هستند و كدامشان دوست ندارند تراكتور پرهوادراترین باشگاه كشور لقب بگیرد.

به هر حال از برنامه ورزش از نگاه دو و آقای كوثری كه بی طرفانه موجب باز شدن این گره شدند كمال تشكر را داریم و شایسته است دیگر برنامه ها ی تلویزیونی كه از محل بودجه ملی و دولتی اداره می شوند یك برنامه به باشگاه تراكتورسازی و هوادران میلیونیش اختصاص دهند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 اردیبهشت 1389    | توسط: حسین آقازاده    | طبقه بندی: تراختور،     | نظرات()